Program Suzuki Finance

Suzuki Finance

KREDYT SAMOCHODOWY

Sprawdź kredyt samochodowy w PROGRAMIE SUZUKI FINANCE: RRSO 11,02%*
 • wpłata własna już od 0% wartości pojazdu
 • możliwość ustalenia wysokości raty dzięki elastycznym warunkom finansowania,
 • dogodny okres spłaty, nawet do 96 miesięcy,
 • możliwość wyboru dnia spłaty raty, np. tuż po dniu otrzymania emerytury lub wynagrodzenia,
 • akceptacja dochodów z różnych źródeł, również z zagranicy,
 • łączenie dochodów nie tylko z członkami rodziny,

Finansowanie w ramach PROGRAMU SUZUKI FINANCE dla kredytu zapewnia Santander Consumer Bank S.A.

Pobierz ulotkę

LEASING

WYBIERZ LEASING Z PAKIETEM KORZYŚCI
 • elastyczne finansowanie dla biznesu,
 • opłata wstępna od 0 % wartości pojazdu,
 • uproszczone procedury oceny wniosków i szybka decyzja,
 • wartość końcowa przedmiotu leasingu od 1% - nawet do 38%,
 • pełna opieka w procesie likwidacji szkody - Centrum Likwidacji Szkód
CENTRUM LIKWIDACJI SZKÓD ZAPEWNIA:
 • obsługę 24 godziny, 7 dni w tygodniu,
 • natychmiastowe rozpoczęcie naprawy samochodu,
 • współpracę z siecią autoryzowanych warsztatów naprawczych,
 • specjalistyczne wsparcie w monitoringu naprawy,
 • gwarancję bezpłatnego auta zastępczego na czas naprawy,
 • bezgotówkowe rozliczenie.
LEASINGOBIORCA MA TAKŻE MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z KARTY PALIWOWEJ ORAZ E-PLATFORMY.

Zalety E-platformy:

 • szybki dostęp do faktur,
 • pełna obsługa umowy leasingowej w jednym miejscu,
 • podgląd aktualnego salda zobowiązań,
 • kontrola nad wnioskami złożonymi do firmy leasingowej.

Zalety karty paliwowej:

 • wygodny sposób płacenia za paliwo, oleje, myjnie i akcesoria samochodowe,
 • szybkie i bezgotówkowe rozliczenia na ponad 1000 stacjach benzynowych,
 • możliwość wyboru karty na okaziciela lub z numerem rejestracyjnym leasingowanego pojazdu,
 • atrakcyjne limity transakcji, odroczony termin płatności i zbiorcza faktura VAT.

Finansowanie w ramach programu Suzuki Finance zapewnia Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.

Pobierz ulotkę

Autoryzowani dealerzy SUZUKI biorący udział w PROGRAMIE SUZUKI FINANCE występujący w roli pośrednika kredytowego sporządzają i zawierają umowy o kredyt samochodowy w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A., z siedzibą we Wrocławiu 54-202, ul. Legnicka 48B, wydają Formularz Informacyjny, przyjmują oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu konsumenckiego oraz udzielają wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów.

* Dla kredytu samochodowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 13.05.2019 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są następujące: cena pojazdu 46 790 zł, wpłata własna 13000zł, stała stopa oprocentowania kredytu: 8,49%, całkowity koszt kredytu: 16 295,56 zł obejmuje: prowizję: 1 778,42 zł, odsetki: 13 557,14 zł, miesięczną opłatę za prowadzenie rachunku kredytowego 10 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 11,02%, całkowita kwota kredytu: 33 790 zł; czas obowiązywania umowy: 96 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 50 085,56 zł; wysokość 96 miesięcznych równych rat 511,72 zł;

Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta, zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. O szczegóły pytaj sprzedawcę w salonach Suzuki.

Szczegółowe informacje dotyczące PROGRAMU SUZUKI FINANACE znajdą Państwo u Autoryzowanego Dealera Suzuki.

ZAMÓW OFERTĘ

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W przypadku, gdy zamówili Państwo ofertę od Salonu Firmowego Suzuki administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10, 01-378 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 44662, NIP 5240307031, kapitał zakładowy 21 000 000 zł (tel. 22 329 41 00) („SMP”).

W przypadku, gdy zamówili Państwo ofertę od Autoryzowanego Dealera Suzuki administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., z siedzibą w Korwinowie, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, NIP 5730008637, REGON 150024122 („Dealer”) oraz SMP.

W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych przez SMP i/lub Dealera, administratorem Państwa danych w tym zakresie będzie podmiot, któremu wyrazili Państwo zgodę.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania zamówionej oferty („Oferta”).

W przypadku zamówienia Oferty od Dealera, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Dealera w celach:

 • przygotowania i przesłania Oferty,
 • dalszego kontaktu związanego z Ofertą.

W przypadku zamówienia Oferty od Dealera, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SMP w celach:

 • przygotowania i przesłania Oferty z wykorzystaniem strony internetowej i systemów informatycznych SMP,
 • nadzoru nad procesem przygotowania i przesłania Oferty zgodnie ze standardami marki Suzuki.

W przypadku zamówienia Oferty od SMP, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SMP w celach:

 • przygotowania i przesłania Oferty;
 • dalszego kontaktu związanego z Ofertą.

Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez SMP i/lub Dealera w celach marketingowych (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO).

Przez marketing rozumie się proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania ceny, promocji i dystrybucji idei, dóbr i usług w celu dokonania wymiany mającej służyć osiągnięciu celów organizacji i jednostek [Ph. Kotler: Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2006]. W opisywanym przypadku marketing dotyczy powyższych działań w zakresie produktów i usług oferowanych przez markę Suzuki, w tym działań związanych z przesyłaniem materiałów handlowych/promocyjnych oraz z badaniem satysfakcji klienta.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, w szczególności przygotowania i przesłania Oferty oraz prowadzenia korespondencji z nią związanej. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Następnie Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej z tytułu Oferty.

Odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty zajmujące się ubezpieczeniem i finansowaniem nabycia produktów Suzuki, , dostawcy usług IT, call center) w zakresie w jakim jest to niezbędne do przygotowania i przesłania Oferty, prowadzenia związanej z nią korespondencji, a także obsługi informatycznej procesów przesyłania i przechowywania Państwa danych.

W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być autoryzowani sprzedawcy lub autoryzowane stacje obsługi Suzuki, domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Suzuki.

Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroka, stąd tak szeroki zakres potencjalnych odbiorców został opisany powyżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane przez SMP jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez SMP mogą Państwo wysłać wiadomość w powyższych celach na adres: dane.osobowe@suzuki.com.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Suzuki Motor Poland: inspektor@suzuki.com.pl.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Dealera mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: rodo@bocar.com.pl.

W zależności od sytuacji, podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) RODO.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Jeżeli chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze informacje związane z wybranym samochodem Suzuki oraz mieć szybki dostęp do naszych innych ofert i promocji, a także brać udział w działaniach związanych z badaniem Państwa satysfakcji jako klienta marki Suzuki, bardzo prosimy o zaznaczenie poniższych zgód.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10 ("SMP") oraz wybranego przeze mnie dealera moich danych osobowych w celach:

W przypadku Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. wyrażam zgodę na:

W przypadku wybranego przeze mnie dealera wyrażam zgodę na: