Informacje o oponach

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009, od 1 maja 2021 roku obowiązują nowe wymogi dotyczące oznaczeń prezentowanych na etykietach opon. Jest to część działań Unii Europejskiej na rzecz redukcji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu drogowego.

Nowa etykieta opon jest przejrzysta, jednolita i pozwala na łatwe porównywanie produktów przez Konsumenta. Dzięki nowej etykiecie Konsumenci mogą w łatwy sposób wybrać oszczędne opony, a tym samym przyczynić się do obniżenia zużycia paliwa i emisji w samochodzie. Oprócz tego Konsument może poznać przyczepność opon na mokrej nawierzchni, uzyskać informacje na temat poziomu hałasu, a tym samym pomóc zmniejszyć zanieczyszczenie hałasem w ruchu drogowym.

WZÓR NOWEJ ETYKIETY OPON


IDENTYFIKATOR TYPU OPONY


Unikalne oznaczenie, które jest przypisane do każdej opony. W tej sekcji znajdziemy informacje o producencie opony, nazwie handlowej oraz parametrach takich, jak np. rozmiar, indeksy nośności i prędkości.

KLASA EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ


Klasę efektywności paliwowej ustala się w przedziale od A (najniższe opory toczenia) do E (najwyższe opory toczenia). Pomiędzy kolejnymi klasami zużycie paliwa wzrasta o około 0,1 litra na 100 km jazdy. Dlatego zmniejszenie oporów toczenia opon ma bezpośredni wpływ na zużycie paliwa.

KLASA PRZYCZEPNOŚCI NA MOKREJ NAWIERZCHNI


Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni odnosi się do zdolności przylegania opony do jezdni pokrytej warstwą wody. Im lepsza przyczepność opon na mokrej nawierzchni, tym krótsza droga hamowania. Klasę ustalono w przedziale od A (najkrótsza droga hamowania) do E (najdłuższa droga hamowania). Przy prędkości 80 km/h różnica długości drogi hamowania między kolejnymi klasami wynosi od 3 do 7 metrów.

KLASA GŁOŚNOŚCI


Poziom hałasu generowanego przez oponę podzielono na trzy klasy: A (najniższy poziom hałasu), B i C (najwyższy poziom hałasu). Zewnętrzny hałas toczenia opony jest mierzony w decybelach, a dokładna informacja o pomiarze znajduje się na etykiecie.

PRZYCZEPNOŚĆ NA ŚNIEGU I LODZIE


Specjalne oznaczenie właściwości użytkowej opon, które są przeznaczone do stosowania w trudnych warunkach ośnieżenia lub oblodzenia. Oznaczenie 3PMSF (3 szczytów i płatka śniegu) jest stosowane dla opon do użytku w trudnych warunkach śniegowych. Na oponach przystosowanych do użytku na oblodzonych powierzchniach znajduje się symbol przedstawiający lodowe sople. Powyższe symbole pojawiają się na etykiecie jedynie wtedy, gdy opony spełniają powyższe wymagania.

KOD QR


Kod QR umieszczony na etykiecie pozwala na łatwy dostęp do szczegółowych informacji znajdujących się w publicznej części bazy danych produktów EPRELL. Po zeskanowaniu kodu pojawi się link do strony zawierającej arkusze informacyjne.

STYL JAZDY MA WPŁYW NA ZUŻYCIE PALIWA

Wybór opon ma duży wpływ na bezpieczeństwo i ekologię (zużycie paliwa i emisję CO2), ale wiele zależy również od samego zachowania kierowcy. Dlatego rekomendujemy stosowanie łatwych i prostych zasad eko-jazdy, które skutecznie pomogą zmniejszyć zużycie paliwa: płynne przyspieszanie i wykorzystywanie pędu, korzystanie z systemu start/stop, hamowanie silnikiem, unikanie jazdy na biegu jałowym, jazda z przepisową prędkością oraz regularne sprawdzanie stanu ciśnienia w ogumieniu.

PEŁNA TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA

Nowe rozporządzenie 2020/740 dotyczące etykiet opon weszło w życie 1 maja 2021 roku.

PEŁNA TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA

ZAMÓW OFERTĘ

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W przypadku, gdy zamówili Państwo ofertę od Salonu Firmowego Suzuki administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10, 01-378 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 44662, NIP 5240307031, kapitał zakładowy 21 000 000 zł (tel. 22 329 41 00) („SMP”).

W przypadku, gdy zamówili Państwo ofertę od Autoryzowanego Dealera Suzuki administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., z siedzibą w Korwinowie, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, NIP 5730008637, REGON 150024122 („Dealer”) oraz SMP.

W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych przez SMP i/lub Dealera, administratorem Państwa danych w tym zakresie będzie podmiot, któremu wyrazili Państwo zgodę.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania zamówionej oferty („Oferta”).

W przypadku zamówienia Oferty od Dealera, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Dealera w celach:

  • przygotowania i przesłania Oferty,
  • dalszego kontaktu związanego z Ofertą.

W przypadku zamówienia Oferty od Dealera, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SMP w celach:

  • przygotowania i przesłania Oferty z wykorzystaniem strony internetowej i systemów informatycznych SMP,
  • nadzoru nad procesem przygotowania i przesłania Oferty zgodnie ze standardami marki Suzuki.

W przypadku zamówienia Oferty od SMP, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SMP w celach:

  • przygotowania i przesłania Oferty;
  • dalszego kontaktu związanego z Ofertą.

Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez SMP i/lub Dealera w celach marketingowych (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO).

Przez marketing rozumie się proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania ceny, promocji i dystrybucji idei, dóbr i usług w celu dokonania wymiany mającej służyć osiągnięciu celów organizacji i jednostek [Ph. Kotler: Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2006]. W opisywanym przypadku marketing dotyczy powyższych działań w zakresie produktów i usług oferowanych przez markę Suzuki, w tym działań związanych z przesyłaniem materiałów handlowych/promocyjnych oraz z badaniem satysfakcji klienta.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, w szczególności przygotowania i przesłania Oferty oraz prowadzenia korespondencji z nią związanej. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Następnie Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej z tytułu Oferty.

Odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty zajmujące się ubezpieczeniem i finansowaniem nabycia produktów Suzuki, , dostawcy usług IT, call center) w zakresie w jakim jest to niezbędne do przygotowania i przesłania Oferty, prowadzenia związanej z nią korespondencji, a także obsługi informatycznej procesów przesyłania i przechowywania Państwa danych.

W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być autoryzowani sprzedawcy lub autoryzowane stacje obsługi Suzuki, domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Suzuki.

Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroka, stąd tak szeroki zakres potencjalnych odbiorców został opisany powyżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane przez SMP jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez SMP mogą Państwo wysłać wiadomość w powyższych celach na adres: dane.osobowe@suzuki.com.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Suzuki Motor Poland: inspektor@suzuki.com.pl.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Dealera mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: rodo@bocar.com.pl.

W zależności od sytuacji, podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) RODO.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Jeżeli chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze informacje związane z wybranym samochodem Suzuki oraz mieć szybki dostęp do naszych innych ofert i promocji, a także brać udział w działaniach związanych z badaniem Państwa satysfakcji jako klienta marki Suzuki, bardzo prosimy o zaznaczenie poniższych zgód.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10 ("SMP") oraz wybranego przeze mnie dealera moich danych osobowych w celach:

W przypadku Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. wyrażam zgodę na:

W przypadku wybranego przeze mnie dealera wyrażam zgodę na: