Paliwa typu E5 oraz E10 i ich stosowanie w produktach suzuki

CO WARTO WIEDZIEĆ O PALIWIE TYPU E10?

Auta hybrydowe stają się nowym standardem dla wielu nowych nabywców samochodów, świat samochodów nieustannie ewoluuje – i to samo dotyczy sposobu, w jaki używamy naszych pojazdów. Szukając informacji na temat swojego następnego nowego samochodu, być może natknęli się Państwo na termin „paliwo E10" i zaczęli się Państwo zastanawiać, co on oznacza. Odpowiadamy na wszystkie Państwa pytania dotyczące paliwa E10, a zwłaszcza czym ono jest.

CZYM JEST PALIWO TYPU E10?

Paliwo E10 ma się stać nowym standardem benzyny w Unii Europejskiej. Kiedyś była nim tzw. Benzyna E5, ale nowy typ jest od niej nieco bardziej przyjazny dla środowiska, ponieważ może zmniejszyć emisję CO2. Różnica jest niewielka, ale wpływ może być ogromny:

 • E5 to standardowy gatunek benzyny, składający się w 95% z benzyny oktanowej i w 5% z bioetanolu.
 • E10 to nowa mieszanka, zawierająca 10% bioetanolu i 90% benzyny oktanowej.

E10 jest już szeroko stosowana w Europie, Stanach zjednoczonych i w Australii. Jest to również paliwo, do którego od roku 2016 odwołują się także producenci samochodów, przedstawiając wyniki testów składu spalin i osiągów pojazdów. Jest ona wprowadzana jako standardowe paliwo do wyboru na stacjach paliw w całej Unii Europejskiej i docelowo ma zastąpić benzynę bezołowiową E5.

JAKIE SĄ ZALETY PALIWA TYPU E10?

E10 staje się standardowym paliwem dostępnym na większości stacji benzynowych w Unii Europejskiej – prawdopodobnie już go Państwo używali i nie byli tego świadomi! Mogą też Państwo nie wiedzieć, jaki wpływ może mieć wprowadzenie paliwa E10:

Wpływ paliwa E10 na emisję CO2

Etanol zawiera mniej atomów węgla niż benzyna, tylko dwa atomy węgla na cząsteczkę, podczas gdy benzyna ma średnio osiem atomów na cząsteczkę, więc spalanie E10 powoduje uwolnienie mniejszej ilości CO2.

Ogólnie paliwo E10 jest 'trochę bardziej ekologicznie'

Wyższa zawartość w paliwie E10 etanolu, który otrzymywany jest z biomasy lub z biodegradowalnej części odpadów oznacza, że podczas produkcji benzyny do atmosfery przedostaje się mniej cząstek ropopochodnych. Ponadto rośliny używane do produkcji etanolu w miarę wzrostu również pochłaniają CO2, czyniąc etanol bardziej przyjaznym dla środowiska. Środki transportu mogą zmniejszyć emisję CO2 nawet o 750 000 ton rocznie, co ma takie same skutki jak zmniejszenie liczby pojazdów o 350 000 szt.

CZY DO PAŃSTWA POJAZDU MOŻNA TANKOWAĆ PALIWO TYPU E10?

Większość pojazdów benzynowych marki Suzuki będzie mogła korzystać z E10, ale w przypadku producentów samochodów innych marek można sprawdzić możliwość tankowania paliwa E10 w następujący sposób:

 • Wyszukiwarka e10.klimat.gov.pl – aby z niej skorzystać należy podać nazwę producenta pojazdu.
 • Wyszukiwarka Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów (ACEA) – zawiera informacje o większości pojazdów dostępnych w Unii Europejskiej.

Jeśli Państwa pojazd marki Suzuki już stoi na parkingu (dokonali Państwo świetnego wyboru!), to jest bardzo prawdopodobne, że będzie do niego można zatankować paliwo E10 – to paliwo można tankować do wszystkich naszych modeli wyprodukowanych od roku 2000, motocykle 2003. Jeśli Państwa Suzuki jest trochę starsze i nie ma pewności, czy można do niego zatankować paliwo E10, to zalecamy zajrzeć do instrukcji obsługi lub zapytać gotowego do pomocy najbliższego dealera naszej marki.

CO ZROBIĆ, JEŻELI PAŃSTWA POJAZD NIE MOŻE TANKOWAĆ PALIWA E10?

Jeśli okaże się, że Państwa samochód nie może tankować nowej benzyny E10 (niektóre starsze samochody nie mogą!), mają Państwo kilka możliwości:

 • Można nadal używać paliwa E5, stosować benzynę super bezołowiową lub benzynę premium o liczbie oktanowej 98. Paliwa te będą nadal dostępne i powinny zapewniać lepszą wydajność, ale być może będą droższe.
 • Można rozważyć wymianę swojego obecnego, starszego samochodu na nieco nowszy, do którego z pewnością będzie można zatankować paliwo E10.

CO SIĘ STANIE, JEŚLI ZATANKUJĘ PALIWO E10 DO POJAZDU, KTÓRY NIE JEST DO TEGO PRZYSTOSOWANY?

Jeśli przypadkowo zatankują Państwo paliwo E10 do pojazdu, który nie jest do tego przystosowany, nie ma powodu do paniki. Specjaliści sugerują, że jednorazowe zatankowanie benzyny E10 do takiego pojazdu nie spowoduje trwałego uszkodzenia silnika.

Mając to na uwadze, zalecane jest unikanie wielokrotnego tankowania benzyny E10 do pojazdu, który nie jest do tego przystosowany, ponieważ może to spowodować po pewnym czasie następujące uszkodzenia silnika:

 • W przypadku częstego tankowania niewłaściwego typu paliwa zawarty w nim etanol może po pewnym czasie przyczynić się do korozji zbiornika paliwa.
 • Wysoka zdolność etanolu do rozpuszczania może negatywnie wpłynąć na uszczelki i uszczelnienia stosowane w niektórych układach paliwowych.
 • Etanol może mieć także negatywny wpływ na spalanie mieszanki paliwowej, utrudniając rozruch zimnego silnika.

Jeśli więc przez pomyłkę zatankują Państwo paliwo E10, to należy pamiętać, aby następnym razem zatankować benzynę super bezołowiową lub paliwo premium. Specjaliści zalecają również zatankowanie jednego z tych paliw po zużyciu pewnej ilości benzyny i uzyskaniu wolnego miejsca w zbiorniku, aby złagodzić wszelkie możliwe negatywne skutki pomyłki.

Pobierz PDF

ZAMÓW OFERTĘ

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W przypadku, gdy zamówili Państwo ofertę od Salonu Firmowego Suzuki administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10, 01-378 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 44662, NIP 5240307031, kapitał zakładowy 21 000 000 zł (tel. 22 329 41 00) („SMP”).

W przypadku, gdy zamówili Państwo ofertę od Autoryzowanego Dealera Suzuki administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., z siedzibą w Korwinowie, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, NIP 5730008637, REGON 150024122 („Dealer”) oraz SMP.

W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych przez SMP i/lub Dealera, administratorem Państwa danych w tym zakresie będzie podmiot, któremu wyrazili Państwo zgodę.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania zamówionej oferty („Oferta”).

W przypadku zamówienia Oferty od Dealera, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Dealera w celach:

 • przygotowania i przesłania Oferty,
 • dalszego kontaktu związanego z Ofertą.

W przypadku zamówienia Oferty od Dealera, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SMP w celach:

 • przygotowania i przesłania Oferty z wykorzystaniem strony internetowej i systemów informatycznych SMP,
 • nadzoru nad procesem przygotowania i przesłania Oferty zgodnie ze standardami marki Suzuki.

W przypadku zamówienia Oferty od SMP, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SMP w celach:

 • przygotowania i przesłania Oferty;
 • dalszego kontaktu związanego z Ofertą.

Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez SMP i/lub Dealera w celach marketingowych (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO).

Przez marketing rozumie się proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania ceny, promocji i dystrybucji idei, dóbr i usług w celu dokonania wymiany mającej służyć osiągnięciu celów organizacji i jednostek [Ph. Kotler: Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2006]. W opisywanym przypadku marketing dotyczy powyższych działań w zakresie produktów i usług oferowanych przez markę Suzuki, w tym działań związanych z przesyłaniem materiałów handlowych/promocyjnych oraz z badaniem satysfakcji klienta.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, w szczególności przygotowania i przesłania Oferty oraz prowadzenia korespondencji z nią związanej. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Następnie Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej z tytułu Oferty.

Odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty zajmujące się ubezpieczeniem i finansowaniem nabycia produktów Suzuki, , dostawcy usług IT, call center) w zakresie w jakim jest to niezbędne do przygotowania i przesłania Oferty, prowadzenia związanej z nią korespondencji, a także obsługi informatycznej procesów przesyłania i przechowywania Państwa danych.

W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być autoryzowani sprzedawcy lub autoryzowane stacje obsługi Suzuki, domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Suzuki.

Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroka, stąd tak szeroki zakres potencjalnych odbiorców został opisany powyżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane przez SMP jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez SMP mogą Państwo wysłać wiadomość w powyższych celach na adres: dane.osobowe@suzuki.com.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Suzuki Motor Poland: inspektor@suzuki.com.pl.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Dealera mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: rodo@bocar.com.pl.

W zależności od sytuacji, podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) RODO.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Jeżeli chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze informacje związane z wybranym samochodem Suzuki oraz mieć szybki dostęp do naszych innych ofert i promocji, a także brać udział w działaniach związanych z badaniem Państwa satysfakcji jako klienta marki Suzuki, bardzo prosimy o zaznaczenie poniższych zgód.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10 ("SMP") oraz wybranego przeze mnie dealera moich danych osobowych w celach:

W przypadku Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. wyrażam zgodę na:

W przypadku wybranego przeze mnie dealera wyrażam zgodę na: