Suzuki Assistance

SUZUKI ASSISTANCE

Jeżeli w okresie trwania gwarancji podstawowej pojazdu udzielonej przez Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. (trwającej 36 miesięcy lub do momentu przejechania przez pojazd 100 000 km - w zależności, co pierwsze nastąpi) Twój samochód zostanie unieruchomiony i kontynuacja jazdy nie będzie możliwa...

Zadzwoń do całodobowego Centrum Pomocy SOS PZMOT, które udzieli Ci pomocy w ramach programu Suzuki Assistance: + 48 22 532 84 36

Na bezpłatną pomoc Suzuki Assistance możesz liczyć w razie:

 • przebicia ogumienia powstałego w czasie jazdy lub w wyniku wandalizmu
 • rozładowania akumulatora
 • braku, zamarznięcia lub nalania niewłaściwego paliwa
 • zaginięcia lub zatrzaśnięcia w pojeździe lub uszkodzenia kluczyków
 • uszkodzenia zewnętrznego oświetlenia, wycieraczek lub pasów bezpieczeństwa (w wyniku usterki lub aktu wandalizmu)
 • unieruchomienia pojazdu przez zwierzęta (np. w wyniku przegryzienia kabli)
 • pęknięcia lub stłuczenia szyby przedniej w pojeździe
 • braku oleju silnikowego lub jego zbyt niskiego poziomu
 • usterki systemu alarmowego (wyłącznie firmy Meta System lub Cobra)
 • awarii polegającej na nagłym i nieprzewidzianym wystąpieniu
 • usterki

Z zakresu pomocy wyłączone są zdarzenia będące następstwem kolizji lub wypadku drogowego.

Uwaga:

Warunkiem udzielenia pomocy w ramach programu Suzuki Assistance jest kontakt z Centrum Pomocy SOS PZMOT.

Dzwoniąc do Centrum Pomocy, zostaniesz zapytany przez konsultanta o:

 • Twoje imię, nazwisko, adres, numer rejestracyjny, markę i numer identyfikacyjny VIN pojazdu
 • przebieg pojazdu
 • lokalizację pojazdu i objawy awarii,
 • aktualny numer telefonu do kontaktu.

W ramach programu Suzuki Assistance, otrzymasz następujące formy pomocy:

Naprawa na miejscu lub holowanie do ASO - przy drobnych usterkach nastąpi próba usprawnienia samochodu przy drodze, a jeżeli okaże się ona niemożliwa – Twój pojazd zostanie odholowany do najbliższej, autoryzowanej stacji serwisowej Suzuki, w celu przeprowadzenia w niej naprawy. Na Twoje życzenie w ramach tego świadczenia istnieje możliwość transportu auta do „macierzystego ASO”, czyli stacji obsługi marki Suzuki, w której dokonałeś zakupu pojazdu – z takiej opcji możesz skorzystać, jeżeli zdarzenie zgłoszone do Centrum Pomocy nastąpiło w promieniu nie większym niż 100 km od „macierzystego ASO”. Jeżeli podróżowałeś z przyczepą, program Suzuki Assistance zapewnia także holowanie przyczepy do tego samego miejsca, do którego odholowany zostanie Twój samochód.

Dodatkowo możesz skorzystać z następujących świadczeń:

 • pomoc tłumacza – w razie potrzeby pomożemy Ci drogą telefoniczną porozumieć się w języku angielskim, rosyjskim, niemieckim lub francuskim z służbami medycznymi, urzędnikami lub policją, jeśli będzie to konieczne wskutek wystąpienia zdarzenia objętego programem Suzuki Assistance
 • przekazywanie pilnych wiadomości – na Twoje życzenie przekażemy Twojej rodzinie lub pracodawcy pilne wiadomości związane ze zdarzeniem, które jest objęte pomocą Suzuki Assistance.

Jeżeli naprawa Twojego samochodu nie będzie możliwa w ciągu tego samego dnia, a usterka jest objęta gwarancją producenta, możesz uzyskać świadczenia dodatkowe:

Samochód zastępczy - możesz kontynuować podróż wynajętym dla Ciebie samochodem zastępczym tej samej lub zbliżonej klasy co pojazd, który uległ awarii. Usługa ta będzie dla Ciebie bezpłatna (bez kosztów paliwa) do chwili ukończenia naprawy Twojego pojazdu, ale nie dłużej niż przez 4 doby. Wynajem będzie realizowany w oparciu o regulamin wypożyczalni, która może uzależnić organizację samochodu zastępczego od wpłacenia przez Ciebie kaucji lub zablokowania środków na Twojej karcie kredytowej. Po upływie okresu wynajmu samochód zastępczy należy zwrócić w miejscu i terminie uzgodnionym przez Centrum Pomocy. Możliwy jest zwrot pojazdu w miejscu innym niż punkt wynajmu, po uprzednim uzgodnieniu z Centrum Pomocy. Samochód zastępczy zostanie dostarczony do ASO, w którym znajduje się Twój pojazd

albo:

Zakwaterowanie w hotelu - jeśli jesteś w odległości większej niż 50 km od domu, możesz spędzić czas wraz z towarzyszącymi Ci pasażerami w hotelu klasy *** na podstawie rezerwacji dokonanej dla Ciebie przez konsultanta Centrum Pomocy. Usługa ta jest bezpłatna do chwili ukończenia naprawy, ale nie dłużej niż przez 4 doby i obejmuje transport kierowcy i pasażerów do hotelu i z hotelu do miejsca przebywania pojazdu.

albo:

Kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania - możesz kontynuować podróż do miejsca docelowego lub powrócić do domu (do bliższego z tych miejsc). Świadczenie jest realizowane taksówką (na dystansie do 50 km), koleją (poprzez zakup i dostarczenie biletów w klasie I, a gdy czas podróży koleją przekracza 6 godzin – samolotem w klasie ekonomicznej. Usługa obejmuje również zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu z miejsca pozostawienia pojazdu do dworca lub lotniska. Na realizację tego świadczenia, na osobę przysługuje równowartość 500 EUR . Osoby uprawnione przewożone są w jedno (to samo) miejsce. Dodatkowo świadczenie kontynuacji podróży obejmuje również transport (poprzez zakup i dostarczenie biletu) osoby upoważnionej przez właściciela pojazdu w celu odbioru naprawionego pojazdu. Na realizację tego świadczenia przypada równowartość 500 EUR.

Wybór pomiędzy zakwaterowaniem w hotelu, kontynuacją podróży lub powrotem do miejsca zamieszkania oraz wynajmem pojazdu zastępczego - należy do Ciebie.

Istnieje możliwość połączenia tych świadczeń w następujących opcjach:

 1. zakwaterowanie w hotelu (1 doba) + wynajem pojazdu zastępczego (2 doby)
 2. wynajem samochodu zastępczego (2 doby) + kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania (tylko na terenie Polski)
 3. zakwaterowanie w hotelu (1 doba) + kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania (tylko na terenie Polski)

Poza granicami Polski pomoc w ramach programu Suzuki Assistance będzie udzielana na terenie Unii Europejskiej oraz w następujących krajach: Andora, Gibraltar, Islandia, Norwegia, Macedonia, Chorwacja, Serbia, Kosowo, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Szwajcaria, Lichtenstein, Monako, Watykan, San Marino, Turcja, Ukraina, Okręg Kaliningradzki i europejska część Rosji.

Na każde życzenie, bez konieczności zajścia zdarzenia objętego programem Suzuki Assistance, możesz ponadto skorzystać z telefonicznego serwisu informacyjnego, obejmującego udzielenie informacji dotyczących:

 • przepisów drogowych obowiązujących w Polsce i Europie
 • aktualnych, rynkowych cen paliw w Europie
 • procedur postępowania w razie kolizji lub wypadku za granicą lub z udziałem cudzoziemca
 • aktualnej sytuacji na przejściach granicznych
 • telefonów alarmowych na terenie Europy

ZAMÓW OFERTĘ

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W przypadku, gdy zamówili Państwo ofertę od Salonu Firmowego Suzuki administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10, 01-378 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 44662, NIP 5240307031, kapitał zakładowy 21 000 000 zł (tel. 22 329 41 00) („SMP”).

W przypadku, gdy zamówili Państwo ofertę od Autoryzowanego Dealera Suzuki administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., z siedzibą w Korwinowie, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, NIP 5730008637, REGON 150024122 („Dealer”) oraz SMP.

W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych przez SMP i/lub Dealera, administratorem Państwa danych w tym zakresie będzie podmiot, któremu wyrazili Państwo zgodę.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania zamówionej oferty („Oferta”).

W przypadku zamówienia Oferty od Dealera, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Dealera w celach:

 • przygotowania i przesłania Oferty,
 • dalszego kontaktu związanego z Ofertą.

W przypadku zamówienia Oferty od Dealera, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SMP w celach:

 • przygotowania i przesłania Oferty z wykorzystaniem strony internetowej i systemów informatycznych SMP,
 • nadzoru nad procesem przygotowania i przesłania Oferty zgodnie ze standardami marki Suzuki.

W przypadku zamówienia Oferty od SMP, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SMP w celach:

 • przygotowania i przesłania Oferty;
 • dalszego kontaktu związanego z Ofertą.

Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez SMP i/lub Dealera w celach marketingowych (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO).

Przez marketing rozumie się proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania ceny, promocji i dystrybucji idei, dóbr i usług w celu dokonania wymiany mającej służyć osiągnięciu celów organizacji i jednostek [Ph. Kotler: Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2006]. W opisywanym przypadku marketing dotyczy powyższych działań w zakresie produktów i usług oferowanych przez markę Suzuki, w tym działań związanych z przesyłaniem materiałów handlowych/promocyjnych oraz z badaniem satysfakcji klienta.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, w szczególności przygotowania i przesłania Oferty oraz prowadzenia korespondencji z nią związanej. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Następnie Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej z tytułu Oferty.

Odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty zajmujące się ubezpieczeniem i finansowaniem nabycia produktów Suzuki, , dostawcy usług IT, call center) w zakresie w jakim jest to niezbędne do przygotowania i przesłania Oferty, prowadzenia związanej z nią korespondencji, a także obsługi informatycznej procesów przesyłania i przechowywania Państwa danych.

W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być autoryzowani sprzedawcy lub autoryzowane stacje obsługi Suzuki, domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Suzuki.

Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroka, stąd tak szeroki zakres potencjalnych odbiorców został opisany powyżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane przez SMP jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez SMP mogą Państwo wysłać wiadomość w powyższych celach na adres: dane.osobowe@suzuki.com.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Suzuki Motor Poland: inspektor@suzuki.com.pl.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Dealera mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: rodo@bocar.com.pl.

W zależności od sytuacji, podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) RODO.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Jeżeli chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze informacje związane z wybranym samochodem Suzuki oraz mieć szybki dostęp do naszych innych ofert i promocji, a także brać udział w działaniach związanych z badaniem Państwa satysfakcji jako klienta marki Suzuki, bardzo prosimy o zaznaczenie poniższych zgód.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10 ("SMP") oraz wybranego przeze mnie dealera moich danych osobowych w celach:

W przypadku Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. wyrażam zgodę na:

W przypadku wybranego przeze mnie dealera wyrażam zgodę na: