Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO2

Zestawienie samochodów osobowych Suzuki zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO2. Pojazdy uszeregowane według wielkości zużycia paliwa , w porządku wielkości emisji CO2

Rodzaj paliwa Lp. Marka Typ Wariant Wersja Nazwa Handlowa (Model) Masa własna (kg) ***** Symbol wg. PKWiU Rodzaj paliwa* Pojemność silnika Maksymalna moc silnika Wartość zużycia paliwa Wartość emisji CO2**** Maksymalna moc netto silnika elektrycznego ***** Klasa pojazdu hybrydowego******
wartość jednostka miary wartość jednostka miary wartość uśredniona jednostka miary wartość jednostka miary wartość jednostka miary
P - benzyna 1 SUZUKI XA5P AXAP54 AXAP54L-ZNXGBW ACROSS 29.10.22.0 P/EE 2487 cm³ 136 kW 1,0 l/100 km 22 g/km 174 kW OVC-HEV
2 SUZUKI MF J91S MT5/H IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 4,4 l/100 km 122 g/km 1,9 kW NOVC-HEV
3 SUZUKI ZE1HE (S) (EU,M) ZWE211 (W) ZWE211L –SWXNBW (1E) SWACE 29.10.22.0 P/EE 1798 cm³ 72 kW 4,5 l/100 km 103 g/km 53 kW NOVC-HEV
4 SUZUKI AZ CA3S MT/L SWIFT 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 4,7 l/100 km 106 g/km 2 kW NOVC-HEV
5 SUZUKI AZ CA3S MT/H SWIFT 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 4,8 l/100 km 107 g/km 2 kW NOVC-HEV
6 SUZUKI MF H91S MT4/L2 IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 4,9 l/100 km 110 g/km 1,9 kW NOVC-HEV
7 SUZUKI MF H91S MT5/L2 IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 4,9 l/100 km 110 g/km 1,9 kW NOVC-HEV
8 SUZUKI MF H91S MT4/L IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,0 l/100 km 112 g/km 1,9 kW NOVC-HEV
9 SUZUKI MF H91S MT5/L IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,0 l/100 km 112 g/km 1,9 kW NOVC-HEV
10 SUZUKI MF H91S MT4/H IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,0 l/100 km 112 g/km 1,9 kW NOVC-HEV
11 SUZUKI MF H91S MT5/H IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,0 l/100 km 112 g/km 1,9 kW NOVC-HEV
12 SUZUKI AZ CA3S CVT/L SWIFT 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,1 l/100 km 115 g/km 2 kW NOVC-HEV
13 SUZUKI AZ CA3S CVT/H SWIFT 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,2 l/100 km 117 g/km 2 kW NOVC-HEV
14 SUZUKI JY AD2S MT SX4 SCROSS 29.10.21.0 P/EE 1373 cm³ 95 kW 5,4 l/100 km 121 g/km 10 kW NOVC-HEV
15 SUZUKI LY DD1S MT VITARA 29.10.21.0 P/EE 1373 cm³ 95 kW 5,4 l/100 km 121 g/km 10 kW NOVC-HEV
16 SUZUKI AZ DA3S MT/L SWIFT 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,4 l/100 km 121 g/km 2 kW NOVC-HEV
17 SUZUKI MF J91S MT4/L IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,4 l/100 km 121 g/km 1,9 kW NOVC-HEV
18 SUZUKI MF J91S MT5/L IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,4 l/100 km 121 g/km 1,9 kW NOVC-HEV
19 SUZUKI MF H91S CVT4/L IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,4 l/100 km 122 g/km 1,9 kW NOVC-HEV
20 SUZUKI AZ DA3S MT/H SWIFT 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,4 l/100 km 121 g/km 2 kW NOVC-HEV
21 SUZUKI MF J91S MT4/H IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,4 l/100 km 122 g/km 1,9 kW NOVC-HEV
22 SUZUKI MF H91S CVT4/H IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,5 l/100 km 124 g/km 1,9 kW NOVC-HEV
23 SUZUKI AZ CC3S MT SWIFT 29.10.21.0 P/EE 1373 cm³ 95 kW 5,6 l/100 km 125 g/km 10 kW NOVC-HEV
24 SUZUKI JY AD2S AT SX4 SCROSS 29.10.21.0 P/EE 1373 cm³ 95 kW 5,7 l/100 km 129 g/km 10 kW NOVC-HEV
25 SUZUKI JY BD2S MT SX4 SCROSS 29.10.21.0 P/EE 1373 cm³ 95 kW 5,8 l/100 km 131 g/km 10 kW NOVC-HEV
26 SUZUKI LY ED1S MT VITARA 29.10.21.0 P/EE 1373 cm³ 95 kW 5,8 l/100 km 131 g/km 10 kW NOVC-HEV
27 SUZUKI HJ B74B MT/L JIMNY 29.10.21.0 1462 cm³ 75 kW 6,1 l/100 km 138 g/km - kW -
28 SUZUKI HJ B74B MT/H JIMNY 29.10.21.0 P 1462 cm³ 75 kW 6,1 l/100 km 138 g/km - kW -
29 SUZUKI LY DD1S AT VITARA 29.10.21.0 P/EE 1373 cm³ 95 kW 6,2 l/100 km 129 g/km 10 kW NOVC-HEV
30 SUZUKI JY BD2S AT SX4 SCROSS 29.10.21.0 P/EE 1373 cm³ 95 kW 6,2 l/100 km 141 g/km 10 kW NOVC-HEV
31 SUZUKI LY ED1S AT VITARA 29.10.21.0 P/EE 1373 cm³ 95 kW 6,2 l/100 km 141 g/km 10 kW NOVC-HEV


P - benzyna, D - olej napędowy, M - mieszanka (paliwo-olej), LPG - gaz płynny (propan-butan), CNG - gaz ziemny sprężony (metan),
LNG - gaz ziemny skroplony (metan), H - wodór, BD - biodiesel, E85 - etanol, EE - energia elektryczna, 999 - inne
dla CNG jednostką miary zużycia paliwa jest m³/100 km;
**** średnia wartość emisji CO2 (cykl WLTP)
***** zawiera masę homologowanych akcesoriów dla tego modelu

ZAMÓW OFERTĘ

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W przypadku, gdy zamówili Państwo ofertę od Salonu Firmowego Suzuki administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10, 01-378 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 44662, NIP 5240307031, kapitał zakładowy 21 000 000 zł (tel. 22 329 41 00) („SMP”).

W przypadku, gdy zamówili Państwo ofertę od Autoryzowanego Dealera Suzuki administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., z siedzibą w Korwinowie, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, NIP 5730008637, REGON 150024122 („Dealer”) oraz SMP.

W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych przez SMP i/lub Dealera, administratorem Państwa danych w tym zakresie będzie podmiot, któremu wyrazili Państwo zgodę.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania zamówionej oferty („Oferta”).

W przypadku zamówienia Oferty od Dealera, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Dealera w celach:

  • przygotowania i przesłania Oferty,
  • dalszego kontaktu związanego z Ofertą.

W przypadku zamówienia Oferty od Dealera, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SMP w celach:

  • przygotowania i przesłania Oferty z wykorzystaniem strony internetowej i systemów informatycznych SMP,
  • nadzoru nad procesem przygotowania i przesłania Oferty zgodnie ze standardami marki Suzuki.

W przypadku zamówienia Oferty od SMP, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SMP w celach:

  • przygotowania i przesłania Oferty;
  • dalszego kontaktu związanego z Ofertą.

Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez SMP i/lub Dealera w celach marketingowych (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO).

Przez marketing rozumie się proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania ceny, promocji i dystrybucji idei, dóbr i usług w celu dokonania wymiany mającej służyć osiągnięciu celów organizacji i jednostek [Ph. Kotler: Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2006]. W opisywanym przypadku marketing dotyczy powyższych działań w zakresie produktów i usług oferowanych przez markę Suzuki, w tym działań związanych z przesyłaniem materiałów handlowych/promocyjnych oraz z badaniem satysfakcji klienta.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, w szczególności przygotowania i przesłania Oferty oraz prowadzenia korespondencji z nią związanej. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Następnie Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej z tytułu Oferty.

Odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty zajmujące się ubezpieczeniem i finansowaniem nabycia produktów Suzuki, , dostawcy usług IT, call center) w zakresie w jakim jest to niezbędne do przygotowania i przesłania Oferty, prowadzenia związanej z nią korespondencji, a także obsługi informatycznej procesów przesyłania i przechowywania Państwa danych.

W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być autoryzowani sprzedawcy lub autoryzowane stacje obsługi Suzuki, domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Suzuki.

Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroka, stąd tak szeroki zakres potencjalnych odbiorców został opisany powyżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane przez SMP jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez SMP mogą Państwo wysłać wiadomość w powyższych celach na adres: dane.osobowe@suzuki.com.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Suzuki Motor Poland: inspektor@suzuki.com.pl.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Dealera mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: rodo@bocar.com.pl.

W zależności od sytuacji, podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) RODO.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Jeżeli chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze informacje związane z wybranym samochodem Suzuki oraz mieć szybki dostęp do naszych innych ofert i promocji, a także brać udział w działaniach związanych z badaniem Państwa satysfakcji jako klienta marki Suzuki, bardzo prosimy o zaznaczenie poniższych zgód.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10 ("SMP") oraz wybranego przeze mnie dealera moich danych osobowych w celach:

W przypadku Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. wyrażam zgodę na:

W przypadku wybranego przeze mnie dealera wyrażam zgodę na: