Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO2

Informacje o zużyciu paliwa i emisji CO2 w samochodach osobowych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach - Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz.

Lp. Marka Typ Wariant Wersja Nazwa Handlowa (Model) Symbol wg. PKWiU Rodzaj paliwa* Pojemność silnika Maksymalna moc silnika Wartość zużycia paliwa** Wartość emisji CO2**** Maksymalna moc netto silnika elektrycznego ***** Klasa pojazdu hybrydowego******
Wartość Jednostka miary Wartość Jednostka miary Wartość Jednostka miary*** Wartość Jednostka miary Wartość Jednostka miary
1 SUZUKI AZ CA3S MT/L SWIFT 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 4,7 l/100 km 106 g/km 1,95 kW NOVC-HEV
2 SUZUKI AZ CA3S MT/H SWIFT 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 4,8 l/100 km 107 g/km 1,95 kW NOVC-HEV
3 SUZUKI AZ CA3S CVT/L SWIFT 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,1 l/100 km 115 g/km 1,95 kW NOVC-HEV
4 SUZUKI AZ CA3S CVT/H SWIFT 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,2 l/100 km 117 g/km 1,95 kW NOVC-HEV
5 SUZUKI AZ DA3S MT/L SWIFT 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,4 l/100 km 121 g/km 1,95 kW NOVC-HEV
6 SUZUKI AZ DA3S MT/H SWIFT 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,4 l/100 km 121 g/km 1,95 kW NOVC-HEV
7 SUZUKI AZ CC3S MT SWIFT 29.10.21.0 P/EE 1373 cm³ 95 kW 5,6 l/100 km 125 g/km 10 kW NOVC-HEV
8 SUZUKI HJ B74B MT/L JIMNY 29.10.21.0 1462 cm³ 75 kW 6,1 l/100 km 138 g/km - kW -
9 SUZUKI HJ B74B MT/H JIMNY 29.10.21.0 P 1462 cm³ 75 kW 6,1 l/100 km 138 g/km - kW -
10 SUZUKI JY AD2S MT SX4 S-CROSS 29.10.21.0 P/EE 1373 cm³ 95 kW 5,6 l/100 km 126 g/km 10 kW NOVC-HEV
11 SUZUKI JY BD2S MT SX4 S-CROSS 29.10.21.0 P/EE 1373 cm³ 95 kW 6,1 l/100 km 137 g/km 10 kW NOVC-HEV
12 SUZUKI JY AH2S AGS SX4 S-CROSS 29.10.21.1 P/EE 1462 cm³ 75 kW 5,6 l/100 km 123 g/km 24,6 kW NOVC-HEV
13 SUZUKI JY BH2S AGS SX4 S-CROSS 29.10.21.2 P/EE 1462 cm³ 75 kW 6,1 l/100 km 137 g/km 24,6 kW NOVC-HEV
14 SUZUKI LY DD1S MT VITARA 29.10.21.0 P/EE 1373 cm³ 95 kW 5,4 l/100 km 121 g/km 10 kW NOVC-HEV
15 SUZUKI LY ED1S MT VITARA 29.10.21.0 P/EE 1373 cm³ 95 kW 5,8 l/100 km 131 g/km 10 kW NOVC-HEV
16 SUZUKI LY DH1S AGS VITARA 29.10.21.1 P/EE 1462 cm³ 75 kW 5,6 l/100 km 126 g/km 24,6 kW NOVC-HEV
17 SUZUKI LY EH1S AGS VITARA 29.10.21.2 P/EE 1462 cm³ 75 kW 6,1 l/100 km 137 g/km 24,6 kW NOVC-HEV
18 SUZUKI MF H91S MT4/L2 IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 4,9 l/100 km 110 g/km 1,94 kW NOVC-HEV
19 SUZUKI MF H91S MT5/L2 IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 4,9 l/100 km 110 g/km 1,94 kW NOVC-HEV
20 SUZUKI MF H91S MT4/L IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,0 l/100 km 112 g/km 1,94 kW NOVC-HEV
21 SUZUKI MF H91S MT5/L IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,0 l/100 km 112 g/km 1,94 kW NOVC-HEV
22 SUZUKI MF H91S MT4/H IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,0 l/100 km 112 g/km 1,94 kW NOVC-HEV
23 SUZUKI MF H91S MT5/H IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,0 l/100 km 112 g/km 1,94 kW NOVC-HEV
24 SUZUKI MF J91S MT4/L IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,4 l/100 km 121 g/km 1,94 kW NOVC-HEV
25 SUZUKI MF J91S MT5/L IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,4 l/100 km 121 g/km 1,94 kW NOVC-HEV
26 SUZUKI MF H91S CVT4/L IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,4 l/100 km 122 g/km 1,94 kW NOVC-HEV
27 SUZUKI MF J91S MT4/H IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,4 l/100 km 122 g/km 1,94 kW NOVC-HEV
28 SUZUKI MF J91S MT5/H IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,4 l/100 km 122 g/km 1,94 kW NOVC-HEV
29 SUZUKI MF H91S CVT4/H IGNIS 29.10.21.0 P/EE 1197 cm³ 61 kW 5,5 l/100 km 124 g/km 1,94 kW NOVC-HEV
30 SUZUKI XA5P AXAP54 AXAP54L-ZNXGBW ACROSS 29.10.22.0 P/EE 2487 cm³ 136 kW 1,0 l/100 km 22 g/km 174 kW OVC-HEV
31 SUZUKI ZE1HE(S)(EU,M) ZWE211(W) ZWE211L–SWXNBW(1E) SWACE 29.10.22.0 P/EE 1798 cm³ 72 kW 4,5 l/100 km 103 g/km 53 kW NOVC-HEV


* Wpisując rodzaj paliwa, stosuje się następujące skróty: P - benzyna, D - olej napędowy, M - mieszanka (paliwo-olej), LPG - gaz płynny (propan-butan), CNG - gaz ziemny sprężony (metan), LNG - gaz ziemny skroplony (metan), H - wodór, BD - biodiesel, E85 - etanol, EE - energia elektryczna, 999 - inne;
** średnie zużycie paliwa;
*** dla CNG jednostką miary zużycia paliwa jest m³/100 km;
**** średnia wartość emisji CO₂ W przypadku warianto-wersji dla których producenci pojazdu dysponują danymi w zakresach, w tabeli zawarta jest informacja o najwyższej wartości z tego zakresu.
***** Tylko dla pojazdów hybrydowych
****** OVC HEV pojazd hybrydowy z doładowaiem ze źródeł zewnętrznych, NOVC HEV pojazd hybrydowy bez doładowania ze źródeł zewnętrznych
Dane dotyczące zużycia paliwa, energii elektrycznej i emisj CO₂ wynikają z światowej zharmonizowanej procedury badania pojazdów lekkich (WLTP), która jest nową bardziej realizstyczną procedurą pomiaru. Procedura ta jest szczegółow uregulowane w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniającym rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 175, str. 1 z późn. zm.). Od dnia 1 września 2018 roku WLTP zastąpiło w pełni nowy europejski cykl jezdny (NEDC) w pojazdach kategorii M1. Ze względu na bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ mierzone na podstawie WLTP są w wielu przypadkach wyższe od wartości mierzonych na podstawie NEDC. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

ZAMÓW OFERTĘ

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W przypadku, gdy zamówili Państwo ofertę od Salonu Firmowego Suzuki administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10, 01-378 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 44662, NIP 5240307031, kapitał zakładowy 21 000 000 zł (tel. 22 329 41 00) („SMP”).

W przypadku, gdy zamówili Państwo ofertę od Autoryzowanego Dealera Suzuki administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., z siedzibą w Korwinowie, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, NIP 5730008637, REGON 150024122 („Dealer”) oraz SMP.

W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych przez SMP i/lub Dealera, administratorem Państwa danych w tym zakresie będzie podmiot, któremu wyrazili Państwo zgodę.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania zamówionej oferty („Oferta”).

W przypadku zamówienia Oferty od Dealera, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Dealera w celach:

  • przygotowania i przesłania Oferty,
  • dalszego kontaktu związanego z Ofertą.

W przypadku zamówienia Oferty od Dealera, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SMP w celach:

  • przygotowania i przesłania Oferty z wykorzystaniem strony internetowej i systemów informatycznych SMP,
  • nadzoru nad procesem przygotowania i przesłania Oferty zgodnie ze standardami marki Suzuki.

W przypadku zamówienia Oferty od SMP, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SMP w celach:

  • przygotowania i przesłania Oferty;
  • dalszego kontaktu związanego z Ofertą.

Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez SMP i/lub Dealera w celach marketingowych (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO).

Przez marketing rozumie się proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania ceny, promocji i dystrybucji idei, dóbr i usług w celu dokonania wymiany mającej służyć osiągnięciu celów organizacji i jednostek [Ph. Kotler: Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2006]. W opisywanym przypadku marketing dotyczy powyższych działań w zakresie produktów i usług oferowanych przez markę Suzuki, w tym działań związanych z przesyłaniem materiałów handlowych/promocyjnych oraz z badaniem satysfakcji klienta.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, w szczególności przygotowania i przesłania Oferty oraz prowadzenia korespondencji z nią związanej. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Następnie Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej z tytułu Oferty.

Odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty zajmujące się ubezpieczeniem i finansowaniem nabycia produktów Suzuki, , dostawcy usług IT, call center) w zakresie w jakim jest to niezbędne do przygotowania i przesłania Oferty, prowadzenia związanej z nią korespondencji, a także obsługi informatycznej procesów przesyłania i przechowywania Państwa danych.

W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być autoryzowani sprzedawcy lub autoryzowane stacje obsługi Suzuki, domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Suzuki.

Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroka, stąd tak szeroki zakres potencjalnych odbiorców został opisany powyżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane przez SMP jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez SMP mogą Państwo wysłać wiadomość w powyższych celach na adres: dane.osobowe@suzuki.com.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Suzuki Motor Poland: inspektor@suzuki.com.pl.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Dealera mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: rodo@bocar.com.pl.

W zależności od sytuacji, podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) RODO.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Jeżeli chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze informacje związane z wybranym samochodem Suzuki oraz mieć szybki dostęp do naszych innych ofert i promocji, a także brać udział w działaniach związanych z badaniem Państwa satysfakcji jako klienta marki Suzuki, bardzo prosimy o zaznaczenie poniższych zgód.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10 ("SMP") oraz wybranego przeze mnie dealera moich danych osobowych w celach:

W przypadku Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. wyrażam zgodę na:

W przypadku wybranego przeze mnie dealera wyrażam zgodę na: