Program Suzuki Insurance

Program ubezpieczeń „Suzuki Insurance”

 • Program „Suzuki Insurance” został przygotowany przez Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. specjalnie na potrzeby klientów nabywających samochody marki Suzuki w autoryzowanych salonach Suzuki w całej Polsce.
 • Ubezpieczycielem w ramach programu „Suzuki Insurance” są TUiR Allianz oraz PZU S.A.
 • Oferta ubezpieczenia obejmuje pojazdy Suzuki nowe i używane do 10 roku eksploatacji włącznie.

Produkt obejmuje następujące rodzaje ubezpieczeń:

W cenie pakietu:

 • OC,
 • Assistance do OC – wariant Mini Car Assistance,
 • AC,
 • Car Assistance Wariant PLUS,
 • Informacja Prawna,
 • NNW wariant z sumą ubezpieczenia 10 000 zł,
 • Zielona Karta,
 • BLS (bezpośrednia likwidacja szkód z OC sprawcy),

Opcje dodatkowo płatne:

 • Car Assistance Wariant Exclusive,
 • Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia NNW do 30 000 zł lub 50 000 zł,
 • Ochrona Prawna – przy ubezpieczeniu pojazdów używanych,
 • Możliwość utrzymania sumy ubezpieczenia przez 12 miesięcy dla pojazdów używanych od 2 roku eksploatacji,
 • Klauzula – doubezpieczenie szyb,

Najważniejsze korzyści z programu:

 • Zawsze atrakcyjna cena bogatego pakietu ubezpieczeniowego,
 • Wszystkie formalności związane z zawarciem ubezpieczenia i zgłoszeniem ewentualnej szkody możliwe do przeprowadzenia u Autoryzowanego Dealera Suzuki,
 • Brak udziału własnego i redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania,
 • Naprawa w autoryzowanych serwisach Suzuki tylko przy użyciu nowych, oryginalnych części zamiennych - bezgotówkowa likwidacja szkód i gwarancja jakości,
 • Samochód zastępczy gratis do 9 dni w przypadku kolizji lub kradzieży pojazdu oraz do 5 dni w przypadku awarii (do 14 dni w pakiecie Exclusive),
 • Suma ubezpieczenia dla pojazdu fabrycznie nowego równa się wartości z faktury i jest stała w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.
 • Objęcie systemem BLS, czyli bezpośrednią likwidacją szkód BLS pozwalającym na szybszą i bardziej komfortową dla klientów Suzuki likwidację szkód komunikacyjnych w których są poszkodowanymi.

Szeroki program bezpłatnej pomocy drogowej zawierający:

 • Holowanie uszkodzonego pojazdu - bez limitu kilometrów i kosztów,
 • Powrót do miejsca zamieszkania kierowcy lub kontynuację podróży,
 • Pomoc w przypadku awarii akumulatora, oświetlenia pojazdu, autoalarmu, ogumienia, wycieraczek, pasów bezpieczeństwa, uszkodzenia lub zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz auta, braku paliwa,
 • Nocleg w hotelu dla osób ubezpieczonych,
 • Transport poszkodowanego w kolizji do domu lub do szpitala,

Zastrzeżenia prawne:

 • Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. nie prowadzi aktywnej sprzedaż ubezpieczeń ani procesu likwidacji szkód. Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu zawartych ubezpieczeń są Ubezpieczyciele,
 • Powyżej opisane zasady i warunki programu mają charakter jedynie informacyjny i mogą ulegać zmianom. Aktualne jak też bardziej szczegółowe warunki programu dostępne są u Autoryzowanych Dealerów Suzuki oraz u dedykowanego agenta ubezpieczeniowego w Salonie Firmowym,
 • Przed zawarciem ubezpieczenia w ramach programu należy dokładnie zapoznać się z wydanymi przez Ubezpieczyciela warunkami ubezpieczenia,
 • „Suzuki Insurance” oraz „Suzuki Ubezpieczenia” są nazwami handlowymi oraz znakami towarowymi programu i przysługują Suzuki Motor Poland Sp. z o.o.

ZAMÓW OFERTĘ

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W przypadku, gdy zamówili Państwo ofertę od Salonu Firmowego Suzuki administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10, 01-378 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 44662, NIP 5240307031, kapitał zakładowy 21 000 000 zł (tel. 22 329 41 00) („SMP”).

W przypadku, gdy zamówili Państwo ofertę od Autoryzowanego Dealera Suzuki administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o., z siedzibą w Korwinowie, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, NIP 5730008637, REGON 150024122 („Dealer”) oraz SMP.

W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych przez SMP i/lub Dealera, administratorem Państwa danych w tym zakresie będzie podmiot, któremu wyrazili Państwo zgodę.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania zamówionej oferty („Oferta”).

W przypadku zamówienia Oferty od Dealera, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Dealera w celach:

 • przygotowania i przesłania Oferty,
 • dalszego kontaktu związanego z Ofertą.

W przypadku zamówienia Oferty od Dealera, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SMP w celach:

 • przygotowania i przesłania Oferty z wykorzystaniem strony internetowej i systemów informatycznych SMP,
 • nadzoru nad procesem przygotowania i przesłania Oferty zgodnie ze standardami marki Suzuki.

W przypadku zamówienia Oferty od SMP, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez SMP w celach:

 • przygotowania i przesłania Oferty;
 • dalszego kontaktu związanego z Ofertą.

Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez SMP i/lub Dealera w celach marketingowych (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO).

Przez marketing rozumie się proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania ceny, promocji i dystrybucji idei, dóbr i usług w celu dokonania wymiany mającej służyć osiągnięciu celów organizacji i jednostek [Ph. Kotler: Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2006]. W opisywanym przypadku marketing dotyczy powyższych działań w zakresie produktów i usług oferowanych przez markę Suzuki, w tym działań związanych z przesyłaniem materiałów handlowych/promocyjnych oraz z badaniem satysfakcji klienta.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, w szczególności przygotowania i przesłania Oferty oraz prowadzenia korespondencji z nią związanej. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Następnie Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej z tytułu Oferty.

Odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty zajmujące się ubezpieczeniem i finansowaniem nabycia produktów Suzuki, , dostawcy usług IT, call center) w zakresie w jakim jest to niezbędne do przygotowania i przesłania Oferty, prowadzenia związanej z nią korespondencji, a także obsługi informatycznej procesów przesyłania i przechowywania Państwa danych.

W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być autoryzowani sprzedawcy lub autoryzowane stacje obsługi Suzuki, domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe, w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Suzuki.

Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroka, stąd tak szeroki zakres potencjalnych odbiorców został opisany powyżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane przez SMP jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez SMP mogą Państwo wysłać wiadomość w powyższych celach na adres: dane.osobowe@suzuki.com.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Suzuki Motor Poland: inspektor@suzuki.com.pl.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Dealera mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: rodo@bocar.com.pl.

W zależności od sytuacji, podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) RODO.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Jeżeli chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze informacje związane z wybranym samochodem Suzuki oraz mieć szybki dostęp do naszych innych ofert i promocji, a także brać udział w działaniach związanych z badaniem Państwa satysfakcji jako klienta marki Suzuki, bardzo prosimy o zaznaczenie poniższych zgód.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10 ("SMP") oraz wybranego przeze mnie dealera moich danych osobowych w celach:

W przypadku Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. wyrażam zgodę na:

W przypadku wybranego przeze mnie dealera wyrażam zgodę na: